Tietoa vuokrasopimuksen solmimisesta, takuuvuokrasta ja ohjeita muuttajalle.

Vuokrasopimus

Yleensä vuokrasopimus allekirjoitetaan sen sitovuuden varmistamiseksi.

Yleensä vuokrasopimus allekirjoitetaan sen sitovuuden varmistamiseksi.

Vuokrasopimus on kahden osapuolen välinen sopimus, jossa sovitaan asunnon tai vaikkapa omakotitalon tai liikehuoneiston vuokraamisesta joko asuin- tai yrityskäyttöön. Tällä sivustolla käsitellään vuokrasopimusta lähinnä kerros- tai rivitalohuoneiston vuokraamisena, mutta kerrottuja ohjeita voi hyvin pitkälti soveltaa myös muuhun käyttöön

Vuokrasopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena. Sopimuksen tekoon löytyy sivustoltamme useita valmiita vuokrasopimuspohjia, joiden avulla vuokrasopimuksen tekeminen on helppoa.

Mitä sopimus sisältää?

Vuokrasopimus sisältää ensinnäkin perustiedot sopimuksen tekijöistä, eli vuokranantajan ja vuokralaisten tiedot. Lisäksi sopimuksesssa on listattu tiedot asunnosta, eli osoite, huonekoko, neliömäärä ja maksettavan vuokran suuruus.

Vuokrasopimus sisältää myös tiedot takuuvuokrasta sekä muita erikoisehtoja, mitä usein ovat esimerkiksi se, onko asunnossa sallittua tupakoida, vaaditaanko vuokralaiselta oman kotivakuutuksen ottaminen asuntoon ja milloin vuokraa voidaan tarkistaa tai karottaa. Lisäksi vuokrasopimuksessa määritellään, onko sopimus toistaiseksi voimassaoleva vai määräaikainen, josta on kerrottu enemmän seuraavassa osiossa.

Jotta sopimus olisi myös varmasti sitova, tulee kaikkien sopimusosapuolten allekirjoittaa se. Vuokrasopimuksessa määritellään usein sopimus sitovaksi siinä vaiheessa, kun vuokralainen on suorittanut takuuvuokran maksun tiettyyn päivämäärään mennessä.

Määräaikainen ja toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

Eniten kysymyksiä aiheuttaa yleensä sopimuksen määräaikaisuus. Määräaikainen sopimus tarkoittaa sitä, että vuokrasopimus on voimassa tiettyyn päivään asti. Sopimukseen voidaan myös kirjata kohta, että tämän määräaikaisuuden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana.

Vuokrasopimuksen irtisanominen

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus voidaan irtisanoa irtisanomisaikojen puitteissa. Vuokralaisella tämä irtisanomisaika on aina yhden kuukauden, eli esimerkiksi tammikuussa irtisanottu vuokrasopimus päättyy helmikuun lopussa. Jos vuokranantaja irtisanoo vuokrasopimuksen, irtisanomisaika on 3 kuukautta, jos sopimus on kestänyt alle vuoden, ja 6 kuukautta, jos sopimus on kestänyt yli vuoden.

Määräaikaiseksi sovittua vuokrasopimusta ei voi purkaa kesken sopimuskauden. Poikkeustapauksena tähän voidaan laskea elämäntilanteen dramaattiset muutokset, joiden seurauksena määräaikainenkin sopimus voidaan periaatteessa purkaa kesken sopimuskauden. Tälläinen purkaminen on yleensä tosin erittäin vaikeaa, ja vuokralaisen tekemä määräaikaisen sopimuksen purkaminen päättyy yleensä joko takuuvuokran pidättämiseen tai monessa tapauksessa jopa oikeustaisteluun takuuvuokran kohtalosta.

Vuokrasopimuksen irtisanominen kannattaa aina tehdä kirjallisesti, niin että molemmilla osapuolilla on jokin dokumentti vuokrasopimuksen irtisanomisesta. Nykyään helpoin tapa tehdä tämä on sähköposti, sillä tällöin molemmat saavat kirjallisen todisteen siitä, että sopimus on irtisanottu ajoissa.